Събиране на оферти с обява

Наименование: Изпълнение на топлоизолация за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" - сграда гр. Белово, язовирен район "Чаира"

Реф. №: 19ИП-560А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9093880


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.10.2019 г.
Условия за участие04.10.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти25.10.2019 г.
Протокол02.12.2019 г.
Договор05.02.2020 г.