ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията на най-голяма хидроенергийна каскада в България Белмекен-Сестримо-Момина клисура

Със завършването на модернизацията на ВЕЦ Сестримо цялата каскада е в разполагаемост със своите 735 MW в генераторен и 104 MW в помпен режим за производство на възобновяема енергия

С модернизацията на ВЕЦ Сестримо НЕК завърши успешно рехабилитацията на най-голямата хидроенергийна каскада в България Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Събитието беше отбелязано с участието на министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров, заместник-министъра на енергетиката г-н Георги Самандов, председателя на Съвета на директорите на БЕХ проф. Веселина Канатова-Бучкова, представители на EBRD, заместник-посланика на Чехия г-н Петър Вавра, ректора на Техническия университет София проф. Иван Кралов, председателя на ББКЕ проф. Валентин Колев, представители на консорциума изпълнител на рехабилитацията, представители на местната власт, ветерани  и служители на компанията.  

Успешното реализиране на рехабилитацията както на ВЕЦ Сестримо, така и на централите от цялата каскада, е от ключово значение за осигуряването на стабилност и надеждност на българската електроенергийна система. Модернизацията гарантира безаварийна работа на централите, които ще продължат да бъдат надежден източник на възобновяема енергия за десетилетия напред“, подчерта изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев.

Инж. Георгиев благодари за подкрепата на донорите на проекта и специално на Европейската комисия и администратора на МФ Козлодуй – ЕВБР за подкрепата по време на цялото изпълнение на проекта. Благодарности отправи и към изпълнителя на рехабилитацията за успешното сътрудничество. Мартин Георгиев се обърна с признателност и към служителите на ВЕЦ Сестримо и ги поздрави за техния висок професионализъм и отлично изпълнение на модернизацията.

„Гъвкавостта на хидроенергийните мощности позволява успешно балансиране на електроенергийната система не само у нас, но и в региона, което прави каскадата „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ ключов компонент за българската енергетика.“ заяви заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов.

Министър Димитров пожела безаварийна експлоатация и увери домакините от Министерството на енергетиката и НЕК, че в лицето на МОСВ, като пряко ангажирано с управлението на водите на национално ниво, имат надежден партньор, който винаги ще съдейства за общите стратегически цели.

Обхватът на рехабилитацията на ВЕЦ Сестримо включва проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на турбинно оборудване, системи за управление и мониторинг на цялата централа и нови операторски станции. Модернизацията ще допринесе за намаляване на разходите за поддръжка, за подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, за повишаване на експлоатационната надеждност и за по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.

Стойността на рехабилитацията на ВЕЦ Сестримо е 4,401,131.55 евро, а на цялата каскада – 19 997 642.45 евро. Финансирането е със 70% европейски средства по Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF) и 30% собствени средства на НЕК. KIDSF се администрира от ЕБВР и се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.

Допълнителна информация за рехабилитацията

Проектът за рехабилитация на ВЕЦ Сестримо е изпълнен в рамките на подписно грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие като Администратор на KIDSF за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол. Общият бюджет на споразумението е 37 милиона евро, от които 70% се финансират от KIDSF, а 30% от НЕК.

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. Белмекен до 369 м.н.в. при ВЕЦ Момина клисура.

На 18.05.2018 г. е подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата.