Пролетни годишни технически прегледи

Във връзка с провеждане на Пролетни годишни технически прегледи на хидросъоръженията на компанията ще бъдат проведени функционални проби с реално изпускане на водни количества през изпускателните съоръжения на язовирите Цанков камък и Кричим.

Пробите през двата основни изпускателя на язовир Цанков камък ще бъдат проведени на 2 април 2024 г., а пробите през основен изпускател на язовир Кричим, както и през трите преливни полета, ще бъдат осъществени на 9 април 2024 г.

Функционалните проби целят да се провери техническото състояние на преливните клапи. Всички манипулации се извършват професионално от специалисти на Предприятие Язовири и каскади в НЕК в изпълнение на „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“.

Всички институции, имащи отношение, са информирани предварително по съответния ред.

06 DJI 0038

07 DJI 0066