СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

От началото на отбелязването на Световния ден на водата, поставено на 22 март 1993 г., до днес всяка година акцентът е върху различни аспекти, свързани с опазването, достъпа и управлението на този жизненоважен ресурс. Общата обединяваща цел е да се подчертае значението на водата за хората и планетата ни, необходимостта от равнопоставеност в достъпа до нея, да се обърне внимание върху предизвикателствата в управлението ѝ, както и да се насърчи процеса на превръщането на водата в стабилизираща сила за устойчиво развитие в глобален мащаб.

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Вода за мир“ и е в съответствие с годишната публикация на Доклада за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО под заглавие „Използване на водата за мир и просперитет“.

Важността на водата за хората и планетата ни е толкова голямо, че ако достъпът до нея е оскъден или изобщо липсва, това може да предизвика конфликти. Ключов фактор за това водата да бъде катализатор за мир е приобщаващият подход, съсредоточен върху правата на човека, трансграничното сътрудничество, а на национално ниво - координация на интересите между различните водоползващи сектори.

За огромно съжаление, човечеството все още е далеч от гарантирането на равенство при осигуряването на достъп до вода и канализация. Към настоящия момент 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. От 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води. Този факт изисква да се разработят спогодби и да се създадат институции за мирно управление на водните ресурси, които пресичат международните граници.

Мотото “Вода за мир” призовава да работим заедно за балансиране на достъпа до водни ресурси, за обединение около общата ни цел – тяхното запазване и справедливо управление.

В епохата на климатични предизвикателства – редуване на недостиг на вода, наводнения и засушавания, особено силна е необходимостта от споделена отговорност към водните ресурси на планетата - на международно, регионално и местно ниво. Сътрудничеството по отношение на водата ще допринесе и за изграждането на устойчивост срещу екстремните метеорологични явления, ще помогне на населението на земята за смекчаване изменението и адаптиране към последствията от променящия се климат. Интелигентното ни отношение към водата днес е гаранция за нашето утре.

Със своето въглеродно независимо производство на енергия от един от ключовите възобновяеми източници – водата, Национална електрическа компания използва този ценен ресурс изключително отговорно и допринася за осъществяване на целите на България и Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата.

Отправяме поздрав към всички, които ценят водата, с кадри от наши хидроенергийни обекти.