Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” с  консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS. На официалната церемония присъстваха Изпълнителният директор на НЕК ЕАД г-н Петър Илиев, н. пр. г-жа Лйерка Алайбег, извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в София, н. пр. г-н Душан Щраух, извънреден и пълномощен посланик на Чешката република, както и представители на изпълнителите от консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS.

Договорът е част от проект за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира, който се изпълнява в рамките на Грантово споразумение №.049А, между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като Администратор на Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомни мощности в АЕЦ Козлодуй (МФК/KIDSF) и Националната електрическа компания ЕАД.

Общата стойност на договора е 19.9 милиона евро, от които 11.5 милиона са безвъзмездните средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“, останалите са собствени средства на НЕК ЕАД. Търгът за избор на изпълнител е проведен в съответствие с правилата за обществени поръчки на ЕБВР.

В обхвата на договорът за рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” влизат проектиране, производство, доставка, монтаж, авторски надзор, настройка, изпитване и пускане в експлоатация на съоръжения и системи за трите централи.

Рехабилитацията в трите централи обхваща системите за управление и мониторинг на централите.

С изпълнението на рехабилитацията се цели повишаване на надеждността на централите, подобряване на възможностите им за участие в регулиране на напрежението на системата и повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2