Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи: 9 бр. бунгала, ДМА и материални запаси