Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 3 бр. апартаменти собственост на НЕК ЕАД