Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 12 имота в гр. Белене