Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 бр. моторни превозни средства (MПС) и 1 бр. пътно превозно средство (ППС), собственост на НЕК ЕАД