Търг GA049A-2A/2018 за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира”