Търг GA049A-3/2017 за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” – Покана за представяне на оферти