РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ХИДРОЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС „БЕЛЕМЕКЕН-СЕСТРИМО-ЧАИРА“ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОРУ 110 KV ПРИ ВЕЦ „ВЪЧА-1“ И СИСТЕМИ НА ВЕЦ-а ПОД ОБЩ КОНТРОЛ