Покана за представяне на оферта

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Охрана на обект на НЕК ЕАД -почивна станция "Трудовец", реф. № 14 ТП-Х90А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на оферта

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет:"Доставка и монтаж на СОТ за охрана на обекти на НЕК ЕАД - стопански комплекс "Белене" - първите, приземните и подземните етажи на хотелски комплекс "Енергия" с прилежащи АКБ - столова разширение, ресторант "Димум" и трафопост № 9", реф. № 14 ТП-Х74А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на оферта

Покана за представяне на техническа и финансова оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Осъществяване на физическа охрана на обект на НЕК ЕАД, пътен тунел "Теодора" на път III-866 свързващ гр. Девин с гр. Кричим до с. Лясково, община Девин".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Приложение 

Покана за представяне на оферта

Покана и приложения за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Избор на акредитиран верификационен орган в съответствие с изискванията на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства", Реф. № 14ТП-219А006


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Техническо задание 
Техническо предложение 
Ценово предложение 
Удължаване срок за подаване на оферти 

Покана за представяне на оферта

Процедура с предмет "Доставка на 50 бр. софтуерни приложения за антивирусна сървърна защита на НЕК ЕАД", Реф.N 14ИП-019А002.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни