Покана за предоставяне на оферта

Покана за предоставяне на оферта за подмяна на врати и витрини в кухненския блок на ПД "Енерго"2, к.к. Златни пясъци", гр. Варна

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
"Национална Електрическа Компaния" ЕАД, Ви уведомява, че удължава срока за представяне на оферти за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Подмяна на врати и витрини в кухненски блок на ПД "Енерго 2", к.к. Златни пясъци", гр. Варна до 17:00 ч. на 29.05.2014 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана