Покана

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения използвани от НЕК ЕАД.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.02.2016 г.
Приложения23.02.2016 г.