Покана за представяне на оферта

Наименование:Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:
Обследване на възможностите за изграждане на инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на почивно оздравителен комплекс "Енерго"-Пампорово


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана