Покана за провеждане на процедура

Наименование: Покана за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с предмет:
"ВЕЦ Студен кладенец – рехабилитация настилка на площадка изтичало"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана с приложения28.01.2015 г.