Процедура

Наименование: „Доставка на предпазни ръкавици за нуждите на персонала в централно управление, предприятията и клона на НЕК ЕАД за срок от една година"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.01.2015 г.
Удължаване на срока20.01.2015 г.