Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.12.2014 г.