Процедура реф.№ 14ТП-У19А070

Наименование: „Избор на акредитиран верификационен орган“

Реф. №: 14ТП-У19А070


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.10.2014 г.
Приложения22.10.2014 г.
Договор - проект22.10.2014 г.
Уведомление13.11.2014 г.