Покана за представяне на оферта

Наименование:Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:
"Химичен анализ на добивана подземна вода от 10 броя тръбни кладенци на площадка "АЕЦ Белене и 2 броя тръбни кладенци, намиращи се в база АЕР "ТК 1 ? 2 НЕК-АЕР-Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана