Покана

Наименование: „Ремонт стоманобетонна конструкция на шахта сегментен затвор – инжектиране, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана - инжектиране Кърджали11.06.2024 г.
Техническа спецификация-инжектиране11.06.2024 г.
Приложение 1 - разрези ШСЗ - Кърджали11.06.2024 г.
Приложение 2 -Количествена сметка - ШСЗ - Кърджали - 202311.06.2024 г.
Образци - инжектиране11.06.2024 г.
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР -Кърджали11.06.2024 г.
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти20.06.2024 г.