Покана

Наименование: "Доставка на стационарен компресор за механичните спирачки на ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ „Батак"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за поръчка11.06.2024 г.
Техническа спецификация - ВЕЦ Батак - стационарен компресор за механични11.06.2024 г.
Приложение №1 - фундамент за компресора11.06.2024 г.
Приложение №2 - Заявка за еднократен достъп11.06.2024 г.
Приложения - компресор спирачки ВЕЦ Батак11.06.2024 г.
Възлагателно писмо доставка компресор за механични спирачки ВЕЦ Батак11.06.2024 г.