Покана

Наименование: „Доставка на двукомпонентна епоксидна система за направата на саморазливно подово покритие за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.06.2024 г.
Приложения06.06.2024 г.