Покана

Наименование: „Доставка на станции за зареждане на електрически автомобили“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.06.2024 г.
Приложения към покана станции за зареждане на автомобили06.06.2024 г.
Проект на договор06.06.2024 г.