Покана

Наименование: „Подмяна на абонатна станция в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.11.2023 г.
Приложения08.11.2023 г.