Покана

Наименование: „Ремонт на комини на хотелската сграда в ПОК “Енерго“ Пампорово“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.07.2023 г.
Приложения04.07.2023 г.
Проект на договор04.07.2023 г.