Покана

Наименование: „Извършване на ремонт на дограма в сграда на НЕК ЕАД-ЦУ, ,гр. София ул. Веслец № 5“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.06.2021 г.
Техническа спецификация11.06.2021 г.
Приложения11.06.2021 г.