Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Кранисти I-ва степен“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези, категория Тпс“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.04.2021 г.
Техническа спецификация ОП 126.04.2021 г.
Техническа спецификация ОП 226.04.2021 г.
Приложения26.04.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти12.05.2021 г.