Покана

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии и датчик за скорост и посока на вятъра (анемометър) за поддръжка на системите за метеорологичен и сеизмологичен мониторинг на площадка Белене“ в две обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.04.2021 г.
Приложения07.04.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти19.04.2021 г.