Покана

Наименование: „Почистване и отпушване на канали, шахти и водосточни тръби в почивните домове на НЕК ЕАД в пет обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.04.2021 г.
Приложения06.04.2021 г.