Покана

Наименование: „Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в сградите на НЕК ЕАД – ЦУ и почивни бази“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.03.2021 г.
Приложения 111.03.2021 г.
Приложения 211.03.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти18.03.2021 г.