Покана

Наименование: „Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за период от една година“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.01.2021 г.
Приложения29.01.2021 г.