Покана

Наименование: „Провеждане на обучение по програмен продукт Microsoft MS Excel, експертно ниво“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.01.2021 г.
Приложения19.01.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти27.01.2021 г.