Покана

Наименование: Извършване на ремонтни дейности за ликвидиране на щета в ПД „Енерго“ Боровец


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.12.2020 г.
Приложения23.12.2020 г.
Съобщение18.01.2021 г.