Покана

Наименование: „Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в сградите на НЕК ЕАД – ЦУ и почивни бази“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.12.2020 г.
Приложения02.12.2020 г.