Покана

Наименование: „Извършване на профилактика и подготовка за зимния сезон на инсталация за осигуряване на битова гореща вода в почивен дом „Енерго“-Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.11.2020 г.
Приложения26.11.2020 г.