Публична покана

Наименование: „Доставка на зарядни устройства, компресори и инвертор” в три обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на три броя зарядно - стартерни устройства.

Обособена позиция 2 Доставка на два броя компресори.

Обособена позиция 3 Доставка на два броя токозахранващи системи за захранване на

операторските станции за ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“.

Реф. №: 16ИП-050А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050855


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Протокол03.21.2016 г.
Публична покана29.02.2016 г.
Условия за участие29.02.2016 г.
Разяснения по чл 101б ал 6 от ЗОП07.03.2016 г.
Договор по Обособена позиция 304.04.2016 г.
Договор по Обособена позиция 206.04.2016 г.
Договор по Обособена позиция 111.04.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 302.06.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 110.06.2016 г.