Публична покана

Наименование: Доставка, изработка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мълниезащита с изпреварващо действие и прилежащата към нея заземителна инсталация, по изготвен проект, в 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1: За обект ВЕЦ „Бял Извор“

Обособена позиция 2: За обект ВЕЦ „Тъжа“ и водохващане ВЕЦ „Тъжа“

Обособена позиция 3: За обект ВЕЦ „Устово“ 

Обособена позиция 4: ВЕЦ „Бояна“

Реф. №: 16ИП-А50А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050325


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.02.2016 г.
Условия за участие11.02.2016 г.
Приложение 1.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Приложение 2.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Приложение 3.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Приложение 4.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП16.02.2016 г.
Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП18.02.2016 г.
Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП19.02.2016 г.
Протокол10.03.2016 г.
Договор-об. поз. 112.04.2016 г.
Договор-об. поз. 212.04.2016 г.
Договор-об. поз. 312.04.2016 г.
Договор-об. поз. 412.04.2016 г.
Справка за извършено плащане - об. поз. 203.08.2016 г.
Справки за извършено плащане - об. поз. 1 и 408.09.2016 г.
Справка за извършено плащане - об. поз. 303.10.2016 г.