Публична покана

Наименование: „Доставка на 27 броя вентилатори за охладителната система на силов трансформатор СТ-1 на ВЕЦ „Сестримо“,

Реф. №: 15ИП-А50А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046769


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.10.2015 г.
Условия за участие15.10.2015 г.
Разяснения21.10.2015 г.
Протокол10.11.2015 г.
Договор23.11.2015 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.