Публична покана

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатичната и вентилационна техника в сградите на всички предприятия и звена на НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ТП-У19А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041884


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.05.2015 г.
Условия за участие19.05.2015 г.
Протокол08.06.2015 г.
Договор19.06.2015 г.
Справки плащане11.09.2015 г.
Справки плащане06.10.2015 г.
Справки плащане21.10.2015 г.
Справки плащане18.11.2015 г.
Справки плащане16.12.2015 г.
Справки плащане17.12.2015 г.
Справки плащане18.01.2016 г.
Справки плащане26.01.2016 г.
Справки плащане10.02.2016 г.
Справки плащане17.02.2016 г.
Справки плащане26.02.2016 г.
Справка за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Справка за извършено плащане19.10.2016 г.
Справка за извършено плащане07.12.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.03.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.