Договаряне без предварителна покана за участие чрез борсова сделка

Наименование: "Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД" в три обособени позиции

Реф. №: 17ТП-219А098

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0057

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.11.2017 г.
Обявление за възложена поръчка29.01.2018 г.
Договор ЛО 129.01.2018 г.
Договор ЛО 229.01.2018 г.
Договор ЛО 329.01.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 322.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 123.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 210.02.2020 г.