Публично състезание

Наименование: "Услуги по ремонт и обслужване на помпи" в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Ремонт на 1 брой помпа технически води във ВЕЦ "Батак"
Обособена позиция 2: "Ремонт на помпи"

Реф. №: 17РП-У50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0046

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.10.2017 г.
Обявление13.10.2017 г.
Документация13.10.2017 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения08.12.2017 г.
Протокол 113.02.2018 г.
Протокол 213.02.2018 г.
Доклад комисия13.02.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД13.02.2018 г.
Договор - ОП 121.03.2018 г.
Договор - ОП 221.03.2018 г.
Обявление за възложена поръчка21.03.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 131.07.2018 г.