Процедура на договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: Доставка на масла за маслено стопанство на Предприятие „ВЕЦ“

Реф. №: 17РП-450А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0044


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.10.2017 г.
Договор24.11.2017 г.
Обявление за възложена поръчка24.11.2017 г.
Обявление за приключване на договор04.04.2018 г.