Публично състезание

Наименование: "Доставка на строителни материали за Предприятие "Водноелектрически централи" в 11 (единадесет) обособени позиции"

Реф. №: 17РП-050А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0026

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.07.2017 г.
Обявление17.07.2017 г.
Документация17.07.2017 г.
Разяснения02.08.2017 г.
Разяснения 202.08.2017 г.
Протокол 116.08.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.09.2017 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Протокол 331.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Договор - ОП 427.09.2018 г.
Договор - ОП 527.09.2018 г.
Договор - ОП 927.09.2018 г.
Договор - ОП 1127.09.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 4, 5, 9 и 1127.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 913.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 503.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1103.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 1003.12.2018 г.