Публично състезание

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони "Чаира", "Въча" и "Белмекен"
Обособена позиция 1 – Доставка на общо строителни материали за язовирен район "Чаира", "Въча" и "Белмекен".
Обособена позиция 2 – Доставка на метални изделия и армировка за язовирен район "Чаира", "Въча" и "Белмекен".
Обособена позиция 3 – Доставка на ВиК части за язовирен район "Чаира".
Обoсобена позиция 4 – Доставка на електрически материали за язовирен район "Чаира" и "Въча".
Обособена позиция 5 – Доставка на цимент за язовирен район "Чаира", "Въча" и "Белмекен".
Обособена позиция 6 – Доставка на строителни разтвори и изделия от бетон за язовирен район "Чаира", "Въча" и "Белмекен".
Обособена позиция 7 – Доставка на дограма за язовирен район "Чаира".
Обособена позиция 8 – Доставка на гумени уплътнения за саваци за язовирен район "Чаира" и "Белмекен".
Обособена позиция 9 – Доставка на водоустойчив шперплат за язовирен район "Чаира", "Въча" и "Белмекен".

Реф. №: 16РП-У60А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0029

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.08.2016 г.
Обявление08.08.2016 г.
Документация08.08.2016 г.
Разяснения26.08.2016 г.
Разяснения26.08.2016 г.
Разяснения30.08.2016 г.
Протокол 119.10.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения23.11.2016 г.
Протокол 219.12.2016 г.
Протокол 319.12.2016 г.
Доклад от комисията19.12.2016 г.
Решение на СД19.12.2016 г.
Обявление - прекратяване19.12.2016 г.
Обявление - прекратяване ОП 2, 4, 5, 7, 8 и 904.01.2017 г.
Договор - ОП 106.02.2017 г.
Договор - ОП 306.02.2017 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и ОП 306.02.2017 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 118.04.2017 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 318.04.2017 г.