Публично състезание

Наименование: "Доставка на материали за язовирен район (ЯР) "Ал.Стамболийски" в 8(осем) обособени позиции"

Реф. №: 16РП-Х60А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0030

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.08.2016 г.
Обявление08.08.2016 г.
Документация08.08.2016 г.
Разяснения15.08.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.10.2016 г.
Протокол 114.11.2016 г.
Протокол 214.11.2016 г.
Решение на СД14.11.2016 г.
Доклад на комисията14.11.2016 г.
Обявление - прекратяване ОП 2 и 316.11.2016 г.
Обявление - прекратяване ОП 1, 4, 5, 6, 7 и 828.11.2016 г.