Публично състезание

Наименование: "Доставка резервни части, възли, детайли и консумативи за леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, разделена в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 16РП-А19А049

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0033

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.08.2016 г.
Обявление17.08.2016 г.
Документация17.08.2016 г.
Протокол07.10.2016 г.
Решение на СД07.10.2016 г.
Доклад на комисията07.10.2016 г.
Обявление - прекратяване07.10.2016 г.