Публично състезание

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони "Искър", "Петрохан", "Благоевград" и "Производствена база към управление“ в седем обособени позиции":
Обособена позиция № 1 – "Доставка на общо строителни материали за язовирен район "Искър", "Петрохан", "Благоевград" и "Производствена база към управление";
Обособена позиция № 2 – "Доставка на метални изделия и армировка за язовирен район "Искър", "Петрохан" и "Благоевград";
Обособена позиция № 3 – "Доставка на ВиК части за язовирен район "Искър" и "Петрохан";
Обособена позиция № 4 – "Доставка на електрически материали за язовирен район "Искър";
Обособена позиция № 5 – "Доставка на цимент за язовирен район "Искър", "Петрохан" и "Благоевград";
Обособена позиция № 6 – "Доставка на строителни разтвори от бетон за язовирен район "Искър" и "Петрохан";
Обособена позиция № 7 – "Доставка на дограма за язовирен район "Искър", и "Производствена база към управление"

Реф. №: 16РП-060А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0034

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.08.2016 г.
Обявление17.08.2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ17.08.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.10.2016 г.
Протокол 114.11.2016 г.
Протокол 214.11.2016 г.
Решение на СД14.11.2016 г.
Доклад на комисията14.11.2016 г.
Обявление - прекратяване ОП 1, 2, 4, 5, 6 и 716.11.2016 г.
Обявление - възлагане на ОП 322.12.2016 г.
Договор - ОП 322.12.2016 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 303.05.2017 г.