Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ в обособени позиции“

Реф. №: 20ИП-250А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0023

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
Техническа спецификация12.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Протокол 117.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения30.07.2020 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на ценови предложения05.08.2020 г.
Протокол 224.09.2020 г.
Протокол 324.09.2020 г.
Протокол на комисията24.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка08.10.2020 г.
Договор ОП 324.11.2020 г.
Договор ОП 524.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка24.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 511.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 327.01.2021 г.